Informujemy, iż firma Designers Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie i skonstruowanie dookólnego laserowego urządzenia skanującego”. Projekt jest finansowany w ramach Priorytetu I „Wykorzystania działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, działanie 1.2 ”Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, typ projektów: „Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych”.

Całkowita wartość projektu: 3 300 687,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 335 518,00 zł

Opis projektu:
Założeniem projektu jest przeprowadzenie prac B+R zmierzających do opracowania własnej technologii laserowych urządzeń skanujących, które poprzez swoje nowe cechy i funkcjonalności będą stanowiły o wdrożeniu innowacyjnego w skali świata rozwiązania pomiarowego.

10.07.2017 - Szcowanie wartości zamówienia - usługa jednostki naukowej
Szacowanie - zapytanie o cenę usługi badawcze JN
Załącznik nr 1 - wzór oferty cenowej szacowanie JN

21.08.2017 - Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy usług badawczych
Zapytanie ofertowe JN
Zał. 1 - Oferta cenowa
Zał. 2 - Wzór umowy

26.09.2017 - Informacja o wyborze wykonawcy
Informacja o wyborze JN

06.08.2018 - Promocja projektu - szacowanie wartości zamówienia
Szacowanie zapytanie o cenę promocja projektu
Zał. 1 - oferta cenowa szacowanie promocja projektu

20.08.2018 - Zapytanie ofertowe - promocja projektu - rozeznanie rynku
Zapytanie ofertowe rozeznanie rynku promocja
Zał. 1 - wzór oferty cenowej promocja projektu
Zał. 2 - oświadczenie Oferenta promocja projektu

30.08.2018 - Informacja o wyborze wykonawcy - promocja projektu
Informacja o wyborze wykonawcy promocja projektu