DESIGNERS sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przygotowanie firmy Designers sp. z o.o. do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy DESIGNERS poprzez działalność eksportową na zagranicznych rynkach
Dofinansowanie projektu z UE: 290 160.00 PLN

18.04.2017zapytanie ofertowe_wzór.doc
18.04.2017 - zał.1.doc
27.04.2017 - ogloszenie o wyborze wykonawcy.docx
8.09.2017 - ITRO.pdf