Logo UE Mazowsze

Informujemy, iż firma DESIGNERS Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie mobilnej platformy pomiarowej z wykorzystaniem lasera JAG6 wraz z klasyfikatorami obiektów drogi przy rozpoznawaniu obrazów”. Projekt jest finansowany w ramach Priorytetu I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, działanie 1.2 ”Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów „Projekty badawczo-rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R”.

Całkowita wartość projektu: 6 263 702,73 zł
Wartość dofinansowania: 4 938 722,73 zł

Opis projektu:
Celem projektu jest uzyskanie samouczącej się platformy mobilnej, której elementy można wykorzystywać w systemach ITS do zarządzania ruchem pojazdów i sterowania sygnalizacją świetlną. Dzięki opracowanemu rozwiązaniu spółka DESIGNERS będzie miała szansę wejścia jeszcze szerzej na rynek systemów utrzymania dróg i diagnostyki pasa drogowego oraz dodatkowo do firm obsługujących bieżące utrzymanie dróg i oznakowania.