Logo UE Mazowsze
Informujemy, iż firma DESIGNERS Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacji produktowo-procesowej poprzez automatyzację inwentaryzacji oznakowania i oceny stanu dróg przy wykorzystaniu Inercyjnego Systemu Pomiarowego 3D”. Projekt jest finansowany w ramach Priorytetu III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, działanie 3.3 ”Innowacje w MŚP”.

Całkowita wartość projektu: 1 067 640,00 zł
Wartość dofinansowania: 477 400,00 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest wdrożenie własnych prac badawczo - rozwojowych objętych dofinansowaniem w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pt. „Automatyzacja inwentaryzacji oznakowania i oceny stanu dróg przy wykorzystaniu Inercyjnego Systemu Pomiarowego 3D”. Głównym celem projektu jest wdrożenie samouczącej platformy mobilnej oraz wzrost konkurencyjności i poszerzenie oferty usługowej DESIGNERS Sp. z o.o. na rynku.