Informujemy, iż firma DESIGNERS Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Automatyzacja inwentaryzacji oznakowania i oceny stanu dróg przy wykorzystaniu Inercyjnego Systemu Pomiarowego 3D”. Projekt jest finansowany w ramach „Priorytetu i Wykorzystania działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, typ projektów: „Projekty badawczo-rozwojowe”.


Całkowita wartość projektu: 4 348 268,87 zł

Wartość dofinansowania: 2 391 807,22 zł

Opis projektu:
Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których opracowany zostanie System Inercyjnego Pomiaru 3D, który pozwoli na łatwą, zautomatyzowaną weryfikacje i dokumentację wykonanych napraw czy prac budowlanych.

10.08.2021
Darmowy program RSD do rozpoznawania znaków
Klasyfikator do programu RSD


09.01.2017
Zapytanie kamery
Zapytanie skanery
Zapytanie komputery+oscyloskop
Zapytanie do GPS
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań
31.01.2017
Protokół komputery
Protokół skaner
Protokół GPS
16.02.2017
Protokół kamery
05.02.2018
Wzór oferty cenowej - usługi badawcze
14.03.2018
zapytanie-ofertowe.doc
Załącznik-nr-2-0świadczenie-Oferenta.docx
Formularz-oferty-cenowej-1.docx