Logo UE Mazowsze
Informujemy, iż firma DESIGNERS Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Skaner laserowy z wykorzystaniem lasera światłowodowego”. Projekt jest finansowany w ramach Priorytetu I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, działanie 1.2 ”Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów „Projekty badawczo-rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R”

Całkowita wartość projektu: 5 639 804,95 zł
Wartość dofinansowania: 4 411 300,95 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest opracowanie skanera laserowego z wykorzystanie lasera światłowodowego. W ramach prac badawczo-rozwojowych proponowane jest odejście od metody aplikacji wielu laserów półprzewodnikowych w jednym skanerze i zastąpienie ich laserem światłowodowym. Rezultatem wdrożenia wyników prac B+R będzie dywersyfikacja działalności spółki oraz podniesienie innowacyjności i konkurencyjności spółki na arenie międzynarodowej.