System eDIOM zapewnia szybki i wygodny dostęp do informacji pochodzących z wielu źródeł, tj. z poszczególnych modułów branżowych. Można się z nim połączyć w łatwy sposób, za pośrednictwem przeglądarki internetowej na komputerze czy telefonie komórkowym.
Użytkownik ma dostęp do informacji zadeklarowanych dla danej grupy użytkowników. Może też przywołać stan drogi na dany dzień, z uwzględnieniem danych ze wszystkich modułów. Jest to niezwykle pomocne m.in. w gromadzeniu materiału dowodowego podczas postępowań sądowych. Każdy użytkownik, za pośrednictwem telefonu komórkowego, może również zgłosić określone zdarzenie, np. uszkodzenie drogi zagrażające bezpieczeństwu, czy nieodśnieżoną jezdnię.