Zintegrowany system zarządzania wszystkimi elementami drogi - od organizacji ruchu, aż po latarnie. Posiada wszystkie moduły niezbędne do planowania, projektowania i zarządzania infrastrukturą drogową. Wszelkie informacje, zdjęcia i dokumentacje dotyczące obiektów infrastruktury gromadzone są w jednej, centralnej bazie Oracle.

System eDIOM zapewnia dostęp zarówno do informacji związanych z organizacją ruchu, jak i z procesem inwestycyjnym czy bieżącym utrzymaniem dróg. W dowolnym momencie istnieje możliwość wykonania analiz wstecz, w przód lub na temat stanu obecnego infrastruktury liniowej, w odniesieniu do kosztów jej eksploatacji i utrzymania. System można wykorzystać w dowolnej infrastrukturze liniowej opartej o system referencyjny i topologię sieciową, jak np. drogi, koleje, linie tramwajowe czy ścieżki rowerowe. Istotnym elementem eDIOMU jest system referencyjny dróg, który jednoznacznie definiuje przebieg i długość drogi.

Dodatkową zaletą jest możliwość zarządzania uprawnieniami do modyfikowania danych, co ułatwia udostępnianie informacji użytkownikom zewnętrznym.

System posiada ponad 20 modułów zarządzania infrastrukturą drogową. Dodatkowo, daje możliwość tworzenia własnych modułów dotyczących obiektów nieujętych przez eDIOM w wersji podstawowej. Profile tematyczne poszczególnych modułów zostały wyodrębnione w oparciu o wieloletnie doświadczenie zarządców dróg największych miast w Polsce.