Naszą ofertę kierujemy do zarządców dróg w sektorze administracji samorządowej, firm budowlanych budujących drogi i obiekty mostowe, duże obiekty budowlane, konserwatorów zbytków i wszystkich klientów, których praca wymaga szczegółowych pomiarów terenu i/lub obiektów z oznaczaniem/ pomiarem obiektów na tym terenie.

Oferujemy innowacyjny system pomiarów oraz system IT do zarządzania danymi uzyskanymi z tych pomiarów i planowaniem prac.


Wartości dla klientów

 • interoperacyjność - interfejsy oprogramowania funkcjonują w pełnej zgodności, tak by współpracować z innymi produktami lub systemami, które istnieją, bądź mogą istnieć w przyszłości, bez jakiegokolwiek ograniczenia dostępu lub ograniczonych możliwości implementacji
 • kompleksowość, obsługa wszystkich zagadnień z zarzadzania drogami
 • pełna integracja z systemami geodezyjnymi
 • obsługa wielu formatów danych i chmur punktów
 • modułowość i wieloplatformowość, a co za tym idzie możliwość dopasowania do każdego wielkości zarządcy, potrzeb indywidualnych innych firm
 • elastyczność cenowa (np. cena uzależniona od kupowanych modułów)
 • automatyzacja (w zakresie porządkowania i systematyzacji, inwentaryzacji, oceny, porównania z ewidencją, weryfikacji jakości danych itd.)
 • krótszy czas na podejmowanie decyzji
 • niwelacja problemu z weryfikacją informacji i jakością danych
 • prosta, intuicyjna obsługa, wymagająca minimalnej wiedzy GIS
 • unikalność pod względem funkcjonalności, kompleksowości i praktycznego zastosowania
 • rozwiązania oparte o wiedzę branżową, wiele lat testów u klientów, ogromne 25 letnie doświadczenie z bazami danych, nowatorskie rozwiązania
 • sprawdzona praca na ogromnych obszarach danych
 • wykorzystanie pełnego narzędzia GIS do edycji grafiki
 • zarzadzanie poprzez mapę rzeczywistą – geodezyjną