Nasz system jest skierowany do zarządców dróg. Obecnie pracuje na nim ponad 120 miast w Polsce. Odbiorcom zagranicznym oferujemy dopasowanie do lokalnych realiów i przepisów administracyjnych.

Składniki systemu eDIOM:

 1. eDIOM D – program do prowadzenia ewidencji dróg oraz raportowanie zgodnie z Rozporządzeniem,
 2. eDIOM M – program do prowadzenia ewidencji obiektów inżynierskich,
 3. eDOM WM – program do wyceny majątku drogowego,
 4. eDIOM POMOST – program do prowadzenia przeglądów obiektów inżynierskich,
 5. MapView Desktop – program GIS do prezentacji danych gromadzonych w bazie eDIOM,
 6. Oracle – baza danych gromadząca komplet danych opisowych i geometrycznych,
 7. eDIOM Z – program do inwentaryzacji i zarządzania zielenią i obiektami małej architektury,
 8. eDIOM OR – program do tworzenia i zarządzania projektami organizacji ruchu i oznakowaniem,
 9. eDIOM MTE – program do tworzenia, edycji i publikacji mapy techniczno – eksploatacyjnej,
 10. eDIOM ZPD – program do obsługi wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zajęć pasa drogowego, umieszczania urządzeń w pasie i reklam,
 11. eDIOM L – program do obsługi oświetlenia,
 12. eDIOM T – program do ewidencji infrastruktury tramwajowej,
 13. eDIOM Trans – program do inwentaryzacji przystanków i tras komunikacji miejskiej,
 14. eDIOM I – program do gromadzenia i prezentacji informacji dotyczących inwestycji,
 15. eDIOM Remont - program do gromadzenia i prezentacji informacji dotyczących remontów,
 16. eDIOM Przegl - program do gromadzenia i prezentacji informacji dotyczących przeglądów,
 17. eDIOM TrasyRow – program do gromadzenia i prezentacji informacji dotyczących tras rowerowych,
 18. eDIOM PL – program do prezentacji zdarzeń drogowych w postaci planu liniowego,
 19. eDIOM Wypadki – program do gromadzenia i prezentacji informacji o wypadkach zgodnie z kartą zdarzenia drogowego,
 20. eDIOM SIM – program do inwentaryzacji i zarządzania Systemem Informacji Miejskiej
 21. eDIOM Wiosna – program do oceny stanu technicznego obiektów drogi,
 22. eDIOM www – program do udostępniania danych gromadzonych w bazie eDIOM przez przeglądarki internetowe,
 23. eDIOM WMS – program generujący serwis WMS z danych gromadzonych w bazie eDIOM i symboliką z bibliotek MVD,
 24. eDIOM Działki – program do obsługi ewidencji gruntów i budynków,
 25. eDIOM SWDE – program do importu danych z ewidencji gruntów i budynków,
 26. eDIOM ADMIN – program do zarządzania uprawnieniami dostępu do danych,
 27. GPS CAM – program do realizacji wideo rejestracji pasa drogowego.


System eDIOM został pomyślany jako centralna baza zarządzania kompletem informacji drogowej, dowolnie konfigurowana i zarządzana. Klient sam decyduje jakie narzędzia są mu potrzebne i jakiego rodzaju narzędzi będzie używał. Każda aplikacja jest dostępna zarówno w wersji desktop jak i internetowej. Dodatkowym bonusem są bezpłatne aplikacje mobilne dostępne dla urządzeń Android. Jedna centralna baza oparta jest o silnik obiektowej bazy Oracle. System powstał 15 lat temu, jest cięgle udoskonalany i w 100% zgodny z najnowszym rozporządzeniem dotyczącym map geodezyjnych, a dane geodezyjne mogą stanowić duży zasób systemu drogowego bez ich duplikowania. Oczywiście wszystkie aplikacje i dane są dostępne zarówno w sieci lokalnej, jak również przez internet. System posiada narzędzia do zarządzania uprawnieniami, nadawanymi przez administratora każdemu użytkownikowi z osobna. Wszystkie dane są jawne i mogą być wykorzystane do dowolnych systemów bazodanowych lub GIS, co równie ważne, dodatkowe aplikacje mogą być tworzone przez niezależnych twórców, jeśli nie naruszają struktury bazy danych. Zapewnia to pełna interoperacyjność.