DESIGNERS jako firma stale rozwijająca się wyznacza swoje kierunki w oparciu o badanie potrzeb odbiorców, stale rozwija swoje produkty i wprowadza innowacje.

W związku z wdrożeniem prac badawczo-rozwojowych z programu 3.3 „Wdrożenie innowacji produktowo-procesowej poprzez automatyzację inwentaryzacji oznakowania i oceny stanu dróg przy wykorzystaniu Inercyjnego Systemu Pomiarowego 3D” RPMA.03.03.00-14-C617/19, oferujemy nowe usługi związane ze skaningiem laserowym i dookólną wideorejstracją. Szczegóły na zapytanie handlowy@designers.pl

Prace badawczo - rozwojowe prowadzone są od kilkunastu lat a ich efektem są dostępne w ofercie produkty. Obecnie prowadzone są dwa projekty badawcze we współpracy z renomowanymi uczelniami, m.in.. Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Na oba projekty pozyskaliśmy dofinasowanie dofinansowane z funduszy europejskich. Oba projekty są w fazie zaawansowanej.

Projekt B+R – Laser

W wyniku badań powstaje prototyp innowacyjnego lasera, przedstawienie wyników planuje się na IV kwartał 2018r.

Projekt B+R : Platforma 3D – GPSCAM2

Drugi projekt dotyczy stworzenia platformy Inercyjnego Systemu Pomiarowego 3D – GPSCAM2. Do najważniejszych innowacji w planowanym rezultacie projektu można zaliczyć procedury automatycznej analizy obrazu i generowania map uszkodzeń, zautomatyzowana analiza tych uszkodzeń, automatyczna ocena stanu dróg, lokalizacji oznakowania i automatycznego porównania z projektami organizacji ruchu.