Dokładność i wolne od błędów pomiary to podstawa każdego solidnego planowania, inwentaryzacji i procesu inwestycyjnego.

System GPS CAM może służyć m.in. do automatyzacji inwentaryzacji oznakowania i oceny stanu dróg. System automatycznie rozpoznaje znaki drogowe i umieszcza je na mapie, ocenia stan jezdni, ewidencjonuje drogi, inwentaryzuje oświetlenie, itp. W budownictwie znajduje zastosowanie m.in. przy inwentaryzacji instalacji przemysłowych i hal produkcyjnych, pomiarach odkształceń czy analizie konstrukcji budynków.

Algorytmy, na których bazuje nasz system, do rozpoznawania obiektów wykorzystują najnowsze zdobycze technologii, m.in. sztuczną inteligencję.
kamera 360°
Dane zbierane są przy użyciu urządzenia do wideorejestracji 360 stopni, wyposażonego w kamery GPS, IMU i enkoder.
laser
Dokładność pomiarów to zdecydowany wyróżnik skaningu laserowego. W ciągu sekundy otrzymujemy setki tysięcy pomierzonych punktów i danych geoprzestrzennych, oszczędzając tym samym czas i znacznie zmniejszając koszty ich pozyskania. Żadna inna metoda nie pozwala na tak szybkie i precyzyjne przeniesienie wymiarów rzeczywistych obiektu do postaci cyfrowej.