Pomiar laserowy, na dowolnym etapie inwestycji, pozwala otrzymać trójwymiarowy model przestrzeni wraz z materiałem zdjęciowym.

Pomiar laserowy zapewnia milimetrową precyzję, szczegółowość i pełną geometrię obiektu. Jest niezawodny zarówno w modelowaniu dużych budynków przemysłowych, jak i rekonstrukcji niewielkich elementów o skomplikowanej strukturze. Jego zastosowanie znacząco skraca czas trwania prac terenowych i kameralnych. Dodatkowo, skanowanie nie wstrzymuje prac prowadzonych na obiekcie. Może być wykorzystany przy budowie dróg i autostrad. Pozwala zmierzyć ilość zużytego materiału dzięki czemu można oszacować i zweryfikować koszty inwestycji.

zalety
 • Niższy koszt wykonania rysunków technicznych (przekroje, rzuty), poprzez wykorzystanie narzędzi do półautomatycznego modelowania 3D
 • Duża szybkość pozyskiwania danych
 • Możliwość zdalnego sterowania pozyskaniem danych
 • Określenie skrajni dróg ewakuacyjnych i przeciwpożarowych
możliwości wykorzystania
 • ewidencja dróg
 • projekty organizacji ruchu
 • numeryczne modele terenu
 • inwentaryzacja powykonawcza projektów
 • analizy przestrzenne (m.in. mapy hałasu)
 • wirtualne mapy miast
 • wideorejestracja dróg
 • tworzenie modeli 3d dróg w układzie współrzędnych geodezyjnych
 • inwentaryzacja obiektów przemysłowych
 • inwentaryzacja zabytków
 • inwentaryzacja architektoniczna
 • pomiary pomieszczeń
 • monitoring zmian

 • inwentaryzacja obiektów archeologicznych
 • planowanie przestrzenne obszarów miejskich
 • trójwymiarowe modele miast
 • ortoskany i ortoobrazy
 • dokumentacja zdarzeń (m.in. wypadków)
 • wspomaganie przebudowy istniejących instalacji
 • możliwość wykrywania konfliktów pomiędzy istniejącą i projektowaną instalacją na etapie projektowania
 • porównanie wykonanej inwestycji z projektem
 • podstawa do wdrożenia systemów zarządzania siecią 3D

Więcej informacji znajdziesz pod adresem http://laser-jag.pl