Zaprojektowany przez nas system to połączenie wielu narzędzi, które mogą być wykorzystywane jako kompletny pakiet lub jako osobne moduły realizujące odrębne zadania.

1. Pozyskiwanie danych
System GPS CAM wykorzystuje skaning laserowy, a także kamery 360°. Umożliwia pozyskanie szczegółowych danych, przydatnych w specjalistycznych pracach projektowych, geodezyjnych i zadaniach inwentaryzacyjnych.

2. eDIOM
Centralna baza zarządzania infrastrukturą drogową, składająca się z modułów do indywidualnej konfiguracji. Oprogramowanie eDIOM zapewnia bezpośredni dostęp do danych niezbędnych przy planowaniu i projektowaniu infrastruktury drogowej oraz zarządzania nią.

Moduły eDIOM
Oferują profesjonalne rozwiązania dla wszystkich zadań związanych z zarządzaniem drogami, np. ewidencją dróg, organizacją ruchu czy obsługą inwestycji.

3. Zarządzanie System umożliwia natychmiastowy dostęp do wszelkich zasobów oraz ich jednorodną integrację i aktualizację. Centralna baza oparta jest o silnik obiektowej bazy Oracle. Dodatkowe aplikacje mogą być dodawane przez niezależnych twórców.

Do you want to know more? Download the leaflet.