Informujemy, iż firma Designers Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie i skonstruowanie dookólnego laserowego urządzenia skanującego”. Projekt jest finansowany w ramach Priorytetu I „Wykorzystania działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, działanie 1.2 ”Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, typ projektów: „Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych”.

Całkowita wartość projektu: 3 300 687,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 335 518,00 zł

Opis projektu:
Założeniem projektu jest przeprowadzenie prac B+R zmierzających do opracowania własnej technologii laserowych urządzeń skanujących, które poprzez swoje nowe cechy i funkcjonalności będą stanowiły o wdrożeniu innowacyjnego w skali świata rozwiązania pomiarowego.

Wzór-nalepki-promocyjnej.docx
Plakat-poziom-A3-spad-2-mm-z-EFRR-3.docx
logo-Unia-Europejska-2.docx
01.08.2017
Zapytanie B+R
Załącznik nr 1 - Wzór umowy między Uczelnią CITT, a przedsiębiorcą
8.10.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty B+R
7.08.2018
Szacowanie_oferta-cenowa_promocja-projektu.docx
Szacowanie_zapytanie-o-cenę_promocja-projektu-1.docx
20.08.2018
zapytanie-ofertowe-rozeznanie-rynku_promocja-projektu-1.docx
Załącznik-nr-2-Oświadczenia-Oferenta_promocja-projektu.docx
Załącznik-nr-1_Wzór_oferty-cenowej_promocja-projektu.docx